Malíř Alex Gabriel

~Žije v rodině Volyňských Čechů, kteří odjeli do Volyně roku 1870 z Nechanic z Královéhradeckého kraje.
Jako inženýr elektronické techniky pracoval 20 let v Oděse jako námořní inspektor. Fascinován mořem, dokončil umělecká studia na prestižní Oděské Grekově umělecké škole s diplomem.

Reemigrace do Čech roku 2015. V současné době žije a pracuje v Josefově.
Jeho tématem je hlavně milované moře, technikou je malba olejem na plátno.~

Zdroj: Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách